Data narodzin Jezusa

Czy Jezus przyszedł na świat w dniu, w którym obchodzimy święto Bożego Narodzenia, a więc 25 grudnia? Czy urodził się w roku, od którego zwykliśmy liczyć początek naszej ery?

Jeszcze do VI wieku w kręgu cywilizacji łacińskiej czas rachowano od momentu założenia Rzymu – stolicy cesarstwa, a później stolicy papiestwa. Kiedy jednak w 410 roku Wizygoci po raz pierwszy zdobyli Wieczne Miasto, chrześcijańscy teologowie postanowili oddzielić od siebie pojęcie granic cywilizacji i granic chrześcijaństwa. (…)

Peter Paul Rubens „Pokłon Mędrców” (1634), wikimedia commons

Z czasem, gdy cesarstwo ugięło się pod ciosami barbarzyńców, zrodziła się konieczność, by stworzyć nowy kalendarz. (…) Dlatego też na polecenie Jana I, który był papieżem w latach 523-526, postanowiono ustalić nową rachubę czasu. Początkiem ery miało zostać nie założenie Miasta, lecz narodziny Jezusa Chrystusa – prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, absolutnego fundamentu ludzkiej egzystencji.

Starożytny Rzym, wikimedia commons.

Starożytny Rzym, wikimedia commons.

Papież zlecił zadanie opracowania nowego systemu ormiańskiemu mnichowi Dionizjuszowi Małemu, pochodzącego z Scytii Mniejszej (okolice delty Dunaju: rejon dzisiejszego pogranicza ukraińsko-rumuńskiego). Dionizy obliczył, że Jezus musiał się urodzić w 753 roku od założenia Rzymu (ab Urbe condita). (…)

Mnich Dionizujsz w swoich rachubach popełnił jednak kilka błędów (…). W rezultacie początek nowej rachuby czasu, nie zgadzał się z wydarzeniami historycznymi. Dziś większość badaczy przychyla się do wniosku, że Jezus najprawdopodobniej musiał się urodzin około 7 roku p.n.e. Gdyby nie pomyłka Dionizego, rok 2000 obchodzilibyśmy jako 1993. (…)

Zegar słoneczny

Dlaczego wybór padł na 25 grudnia? Zdaniem częśći religioznawców, przyjęcie tej daty było jednym z sposobów inkulturacji orędzia chrześcijańskiego w cywilizacji rzymskiej. Tego dnia następowało bowiem przesilenie zimowe, gdzie dzień był najkrótszy, a noc najdłuższa. Poganie obchodzili wówczas święto narodzin swego najważniejszego boga, zwanego przez greków Zeusem, a przez Rzymian Jowiszem. Kościół miał więc wybrać tę datę celowo, by podkreślić, że przyjście na świat Chrystusa zdetronizowało stare bóstwa pogańskie i zapoczątkowało nową erę.

Nie wszyscy badacze podzielają jednak tę opinię… Czytaj więcej w książce Trzej Królowie. Dziesięć Tajemnic, Grzegorz Górny.

Copyright 2014  Rosikon Press

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5