Ostatnia Wieczerza – najważniejsza uczta w dziejach ludzkości

Najważniejsza uczta w dziejach świata odbyła się w Jerozolimie czternastego dnia miesiąca nisan roku 3793 według kalendarza żydowskiego. Do historii wydarzenie to przeszło pod nazwą Ostatniej Wieczerzy. Szczegółowe relacje na ten temat pozostawili nam czterej ewangeliści. W gruncie rzeczy miała to być kolejna biesiada paschalna, jaką co roku obchodzili pobożni Żydzi. Każdej wiosny Izraelici celebrowali bowiem święto Paschy (Pesach) na pamiątkę cudownego uwolnienia z niewoli egipskiej. Tego dnia wspominali wielkie dzieła Pana, który wybawił ich przodków od śmierci, gdy swą nadprzyrodzoną interwencją przeprowadził Lud Wybrany przez morze, topiąc w odmętach rydwany faraona.

św. Graal

Ewangelie przekazują nam, że w czwartek poprzedzający święto Paschy Jezus przebywał w Betanii nieopodal Jerozolimy w gościnie u Szymona Trędowatego. Gospodarz domu zawdzięczał swój przydomek nieuleczalnej chorobie, z której uzdrowił go Nazarejczyk. To właśnie tam doszło do sceny, gdy Maria, siostra Marty i Łazarza, wylała z alabastrowego flakonika drogi olejek nardowy i namaściła nim nogi Chrystusa. W Betanii Jezus wydał też dyspozycje dotyczące zorganizowania wieczornej uczty. Tak opisuje to w swej Ewangelii św. Łukasz:

„Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». Oni Go zapytali: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?». Odpowiedział im: «Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi: ‚Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?’. Ów zaś wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie». Oni poszli, znaleźli [wszystko] tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę” (Łk 22, 8–13).

Jeśli chcemy zrozumieć to, co wydarzyło się w trakcie owej jedynej w swoim rodzaju wieczerzy – i jaką rolę odegrał podczas niej Kielich – musimy spojrzeć na ówczesne wydarzenia w ich rzeczywistym kontekście historycznym. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zagłębimy się w biblijny judaizm, ponieważ Jezus urodził się jako Żyd z żydowskiej matki, został po żydowsku obrzezany i wychowany, studiował żydowskie pisma i obchodził żydowskie święta, a grono apostołów skompletował spośród Żydów.

Copyright 2014  Rosikon Press

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5